Kim Thiên's flower

Mẹ là một người mẹ luôn luôn quan tâm và chăm sóc cho gia đình nhỏ bé thân yêu này. Dù có những lúc mẹ làm việc quá sức hay mệt mỏi, mẹ vẫn luôn tỏ ra vui vẻ không than vãn vì không muốn ai phải lo lắng cho mẹ. Mẹ luôn chu toàn mọi thứ trong gia đình. Mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất mà không thể ai thay thế được! Vũ Quang Thiên Kim 2101110513 Trường Đại Học Gia Đình Sđt : 0902567911