Kiều Yên Lê Thị's flower

Con chào Mẹ Yêu của con ! Con cảm ơn Mẹ đã sinh con ra trên thế gian này, và cho con một hình hài nguyên vẹn . Con không biết diễn tả tình yêu của con dành cho Mẹ nhiều đến nhường nào . Dù cho có chuyện gì xảy ra con vẫn nói yêu Mẹ cả 100 lần , 1000 ngàn và tỉ tỉ lần . Con muốn nói với mẹ là CON YÊU MẸ NHẤT , CÓ MẸ LÀ CÓ TẤT CẢ ♥️♥️