Khuyên Duy's flower

Con cảm ơn mẹ đã không quản sự khó nhọc để sinh con ra và dành tất cả sự yêu thương, bao bọc để nuôi nấng con nên người.