Khánh's flower

Mẹ là người phụ nữ mạnh mẽ, chịu thương chịu khó, hi sinh, yêu thương, che chở cho con. Mẹ đã dành cả tuổi xuân để cho con những gì đầy đủ và tốt đẹp nhất. Con biết từ khi con có mặt trên đời này, mẹ đã rất vất vả nuôi nấng con đến ngày nay nhưng chưa một lần mẹ than vãn. Con cảm ơn mẹ , người phụ nữ tuyệt vời của con.