Khắn Duy's flower

Mẹ của con là người phụ nữ đặc biệt nhất thế gian này. Mẹ vẫn luôn tỏ ra lạnh lùng, cũng chẳng bao giờ mẹ biểu lộ cảm xúc yêu thương nên con đã từng không hiểu được lòng mẹ. Chỉ đến ngày con bước ra cuộc đời, con mới biết rằng sự lạnh lùng ấy là một tình yêu thương thầm lặng nhưng vô cùng quý giá đối với con. Cảm ơn mẹ!