Ken Kaneki's flower

Mặc dù con không hay thể hiện nhiều, nhưng trong lòng con vẫn luôn có hình ảnh của mẹ. Mẹ đã luôn bên cạnh con mỗi lúc con cần. Con cám ơn mẹ vì tất cả, cảm ơn mẹ đã sinh ra con, mẹ yêu của con.