Huỳnh Tân Chiến's flower

Mẹ là tình yêu Đời của mẹ đều dành cho con những điều tốt nhất đó là những gì cao quý và thiêng liêng. Đối với con điều đấy là rất lớn và hằn in sâu mãi trong tim con . điều con muốn nói với mẹ là mẹ luôn tuyệt vời nhất . Yêu mẹ❤