Huỳnh Tân Chiến's flower

Mẹ là tình yêu Một câu nói mà lúc nào bản thân con cũng không thể can đảm để nói với mẹ. Nhưng bây giờ qua dòng thư này con muốn nói với mẹ rằng mẹ là người tuyệt vời nhất trong đời, là người quan trọng nhất với con là người mà luôn luôn lo lắng cho con từng chút một. Đối với con mẹ luôn là duy nhất, con yêu mẹ rất nhiều ❤