Huỳnh Ngọc Vạn's flower

Tình yêu mẹ dành cho con là bao la rộng lớn. Suốt cuộc đời con xin khắc ghi trong lòng. Mẹ ơi, con chỉ muốn nói với mẹ rằng con yêu mẹ nhiều lắm😘 Huỳnh Ngọc Vạn_sinh viên_đại học Gia Định