Huỳnh Ngọc Lan's flower

Lời nói đầu tiên con xin cảm ơn và xin lỗi mẹ trong những năm qua: +Con cảm ơn mẹ đã sinh ra con và dạy dỗ, chăm sóc, nuôi dưỡng và nắn nót con, khi con đã mắc lỗi, dạy con những điều tốt và điều hay lẽ phải trong đời và trong cuộc sống, lo cho con từng miếng ăn giấc ngủ. +Con xin lỗi mẹ là do con đã làm cho mẹ lo lắng, buồn rầu và khóc. Lời nói cuối cùng của con dành đến người mẹ đã cho con một mạng sống, một sinh linh nhỏ là lời cảm ơn chân thành nhất của công.