Huỳnh Ngọc Lan's flower

Lời nói đầu tiên con cảm ơn và xin lỗi mẹ trong những năm qua: +Cảm ơn mẹ đã sinh ra con và dạy dỗ, chăm sóc, nuôi dưỡng và nắn nót con từ nhỏ đến lớn, dạy con những điều hay điều tốt, lo cho con trở thành người tốt, chăm cho con những miếng ăn, giấc ngủ và nắn nót lại những điều con đã làm sai. +Con xin lỗi mẹ: là con đã làm cho mẹ lo lắng, làm cho mẹ khóc, làm cho mẹ phải buồn rầu. Lời cuối cùng con cảm ơn mẹ đã cho con được sinh mạng sống và cho con thành người.