Huynh Huong's flower

mẹ vất vả nuôi con khôn lớn con chúc mẹ có nhiều sức khỏe, vui vẻ, sống mãi bên con cháu.