Huy Quang's flower

Con cảm ơn mẹ vì những gì mẹ đã làm cho con, con biết là con hay cãi và không nghe lời luôn khiến mẹ buồn. Con hỉ muốn nói là con yêu mẹ rất nhiều.