Huy Coin's flower

Cẩm chướng màu hồng. Cả đời chỉ biết vì chồng vì con. Kiên trung Bất khuất sắt son. Chúc Mẹ: Mãi mãi đẹp giòn uy nghi.