Hue's flower

Cảm ơn mẹ: - Đã sinh ra anh chị em chúng con, đã chịu bao vất vả, hi sinh ...cho gia đình. Đã trao cho chúng con một tình yêu bao la không điều kiện - Đã là một người mẹ thứ hai của con trai con. Đã gồng gánh thêm lao nhọc để con có thể thực hiện được ước mơ của mình. - Vì mẹ là mẹ của con... Con cầu xin Chúa ban cho mẹ bình an, sức khoẻ, niềm vui tuổi già... Mẹ ơi! Hãy thât khoẻ để sống mãi bên chúng con mẹ nhé! Yêu thương mẹ của con!