Hongloan Nguyen's flower

"Mẹ thân yêu! Không gì tuyệt vời bằng trên áo con được cài đóa hoa màu hồng tươi thắm. Thắm như tình yêu mẹ dành cho con. Con vui sướng thật nhiều và thật nhiều. Đối với con, mỗi khi hết việc con chỉ mong nhanh về bên mẹ để được nhìn lưng còng của mẹ được nghe mẹ nói lời yêu thương và được ôm mẹ để nói: Mẹ ơi! Con yêu mẹ, con yêu mẹ nhiều lắm. Mẹ là tình yêu tuyệt vời nhất của con. Love mom" Hồng Loan