Hồng Phạm's flower

Cảm ơn mẹ ,người luôn cho con nhiều hạnh phúc nhất . Một người mẹ luôn bao dung , che trở và là người dành rất nhiều tình thương yêu cho con vô điều kiện . Cảm ơn người mẹ đã sinh em ra và nuôi lớn em trưởng thành đến tận bây giờ.