Hồng Nguyễn's flower

Gửi Mẹ, người phụ nữ tuyệt vời nhất của cuộc đời con. Mẹ luôn dành cho con những thứ tốt đẹp nhất, chưa bao giờ tiếc gì với con gái mẹ cả. ❤️ Mẹ ơi, con xin lỗi vì nhiều lúc không nghe lời mẹ, khiến mẹ buồn lòng vì con. Những lúc ốm đau khi có mẹ ở bên mẹ luôn chăm sóc, lo lắng cho con, bây giờ con sống xa nhà mỗi lần đau bệnh đều phải cố gắng tự chăm sóc bản thân mình. Và lời cuối cùng con vô cùng cảm ơn Mẹ. Yêu Mẹ. ❤️