Hoang Phuc Duong's flower

Con yêu mẹ nhiều. Dương Hoàng Thiên Lộc Lớp 2B, Trường iSCHOOL Sóc Trăng.