Hoàng Ngọc Phạm's flower

Tôi yêu mẹ của tôi nhất trên cuộc đời này , nếu ai đó hỏi tôi " Bạn yêu ai nhất thì tôi sẽ kh suy nghĩ mà trả lời với họ rằng tôi yêu mẹ của tôi " Mẹ đã hy sinh cho tôi cả tuổi thanh xuân và ước mơ của Mẹ để dổi lấy cho tôi một cuộc sống ấm no và hạnh phúc, Mẹ chấp nhận vất vả khó nhọc để dổi lấy cho tôi một cuộc sống đầy đủ, thật sự nếu có một điều ước thì tôi sẽ ước mẹ sẽ mãi mãi kh già đi để mẹ có thể ở bêb tôi suốc cuộc đời này . TÔI YÊU MẸ CỦA TÔI <3