Hoàng Lam's flower

Mẹ con cám ơn mẹ đã luôn yêu thương, chăm sóc và luôn chăm sóc cho con. Con luôn biết ơn và trân trọng những điều mẹ đã làm cho con. Con cám ơn mẹ rất nhiều. Con yêu mẹ nhiều lắm. Mẹ là vũ trụ của con.