Hoài Thu Lê's flower

Mẹ là người duy nhất trên cuộc đời này, thấu hiểu những điều mà đứa con muốn nói mà chưa thể nói được. Mẹ là tình yêu bao la đối với con. Con không biết diễn tả được chỉ biết là con yêu mẹ rất nhiều. ❤ Con của mẹ ❤