Hòa Nhi's flower

Con yêu mẹ. Cảm ơn mẹ đã bỏ qua những lỗi lầm con gây ra.