Hoa Le's flower

Gửi mẹ của con, những lời con muốn nói đều nằm trong video gửi mẹ. Cảm ơn mẹ rất nhiều. https://drive.google.com/file/d/1u1vIj2timpFR2Q8YULOXvDNfDy3ObSqW/view #vuonhongtangme #Melatinhyeu #TinhMe #NHG #Human Lê Thị Hoa - Giáo viên - Trường UKA Bình Thạnh.