Hồ Dự's flower

Mẹ là 1 người thật sự rấ tuyệt vời đối với con, chưa bao giờ con cảm thấy tự ti khi kể về mẹ cho mọi người cả. Cảm ơn mẹ vì 19 năm qua đã tảo tần săn sóc quan tâm con cho đến tận hôm nay. Bây giờ con đã lớn rồi, cũng đến lúc mẹ đã mệt mỏi, từ giờ mẹ hãy nghỉ ngơi và lo cho mình nhiều hơn đi, mẹ không cần làm gì nhiều cả. Vì từ giờ con sẽ chăm sóc mẹ iu thương mẹ nhiều thật nhiều như những năm tháng qua mẹ đã dành hết tình thương cho con. Chỉ muốn nói rằng cảm ơn mẹ và thật sự con thương mẹ rất nhiều LOVE YOU MY MOM ❤️