Hiếu Nguyễn Đức's flower

Gửi mẹ!! Con biết rằng mẹ đã hi sinh hết cuộc đời này để nuôi con khôn lớn và ăn học thành tài. Con biết rằng mẹ yêu thương con nhiều lắm. Nhưng có những lúc mẹ la mắng con cũng chỉ để chỉ dạy cho con nên người. Con xin lỗi mẹ vì có những lần cãi mẹ làm mẹ buồn lòng. Con xin lỗi mẹ và con chỉ muốn nói là con yêu mẹ nhiều lắm mẹ của con.