Hào Trần's flower

Con cám ơn mẹ đã chịu bao vất vả để nuôi con khôn lớn, quan tâm và yêu thương con vô điều kiện. Con thật may mắn và hạnh phúc khi được làm con của mẹ. Chúc mẹ thật nhiều sức khoẻ để con lúc nào cũng thấy mẹ tươi cười với con. Con yêu mẹ❤