Hao Nguyen's flower

Con cảm ơn mẹ đã sinh ra con, đã nuôi nấng con khôn lớn. Mẹ là điều tuyệt vời nhất mà con có trên đời này. Con yêu mẹ!