Hạnh Mai Thị Mỹ's flower

tôi là một người con gái bị mất mẹ từ bé và tôi lớn lên với lên với ngoại. Ngoại là một người phụ nữ tuyệt vời luôn luôn là người ủng hộ cổ vũ khi tôi gặp khó khăn, khi tôi từ bỏ. Ngoại là người tuyệt nhất, tuy rằng ngoại hay cằn nhằn nhưng con bít ngoại điều dành những điều tốt nhất cho con. Trong nhà ai ai con cũng yêu, thương nhưng ngoại là số một trong lòng con🥰🥰