Hằng Trần's flower

Thân gửi mẹ của con!!! Mỗi người mẹ đều có cách dạy con khác nhau, mẹ con cũng thế dù mẹ có hay la mắng con nhưng đều là muốn tốt cho con.Dù như thế nhưng con cũng muốn mẹ thấu hiếu và thông cảm cho con nhưng lúc con cãi lại mẹ và không nghe lời mẹ. Con đang tuổi lớn còn có những suy nghĩ riêng của mình và muốn thực hiện nó , nhưng trên con đường đó con luôn muốn mẹ luôn bên cạnh động viên và thấu hiểu con .Thay vì la mắng con con rất muốn mẹ tâm sự và lắng nghe lời con nhiều hơn.Con yêu mẹ nhiều.❤️❤️❤️