Hân Nguyễn's flower

Đến khi ra ngoài đời, đến khi tôi bắt đầu đi làm. Tôi mới biết thương mẹ nhiều hơn. Mẹ đã hi sinh cả cuộc đời chỉ để cuộc sống tôi được tốt hơn và không phải trải qua những cực khổ mà mẹ phải trải qua. Mẹ dành tất cả sự yêu thương, tốt đẹp nhất. Mẹ là tấm gương sáng, một người luôn đảm việc nhà và luôn hoàn thành xuất sắc công việc của mình. Trong mắt tôi, mẹ là tuyệt vời nhất, tôi yêu mẹ rất nhiều.