Hà Lan Từ's flower

Cảm ơn ba mẹ đã luôn dành tình yêu thương cho chúng con, hi sinh vất vả sớm hôm nuôi chúng con trưởng thành. Chúng con sẽ luôn cố gắng để báo đáp đáp ơn sinh thành, dưỡng dục mà ba mẹ đã dành cho chúng con. Chúng con yêu và thương ba mẹ rất nhiều ❤️