Hà Kim Ngân's flower

Tình yêu của mẹ dành cho con không giống bất kỳ điều gì khác trên thế giới. Tình yêu đó không có luật lệ và không có hối tiếc. Cảm ơn mẹ đã sinh ra con và nuôi dạy con khôn lớn.