Giang Quỳnh's flower

Mẹ ơi! Con biết 2 chữ cảm ơn giờ đây không bao giờ là đủ cả vì những vì mẹ làm cho con là không bao giờ trả hết được. Vì gần cả cuộc đời của mẹ đã dành sự hy sinh cho con quá nhiều! Mẹ đã từ bỏ hết những gì quan trọng nhất trong đời mẹ để con có được những gì quan trọng nhất trong cuộc sống. Mẹ thân yêu, mẹ là trái tim của con. Mẹ là sự yên bình trong tâm hồn của con. Mẹ luôn là người đẹp nhất trong mắt con. Con luôn cảm thấy rất vinh dự và may mắn khi có mẹ trong đời. Mẹ đã luôn là người mẹ chu đáo, yêu thương và quan tâm đến con. Và tất cả những điều con muốn nói là con cảm ơn mẹ và con yêu mẹ rất nhiều!