Giang Qunh's flower

Cảm ơn mẹ vì đã cho con được làm con của mẹ❤️ Dù cho con có đi bao xa, bao lâu thì nơi con muốn trở về vẫn luôn là vòng tay mẹ "iu"