Emm Thúy's flower

Có thể trong cuộc sống này chẳng ai có thể hiểu mình hơn mẹ mình. Mẹ tôi là một người mẹ tuyệt vời,đôi lúc tôi hay cãi lời và làm cho mẹ buồn phiền nhưng chưa bao giờ mẹ bỏ rơi tôi .Mẹ luôn là người cho tôi những lời khuyên hữu ích, giúp tôi giải vay những lúc không ai chịu giúp đỡ tôi. Nhiều lúc tôi có suy nghĩ mẹ thật đáng ghét vì mẹ luôn cấm túc tôi nhưng đó cũng chỉ vì muốn tốt cho tôi . Cảm ơn mẹ đã hy sinh và yêu thương con . Dù bây giờ con vẫn còn làm mẹ buồn phiền nhưng con sẽ cố gắng thay đổi bản thân để không làm mẹ lo lắng nữa 🥰