Duy Linh Huynh Le's flower

Gửi mẹ của con Mẹ là người phụ nữ vĩ đại nhất của con. Con yêu mẹ nhiều lắm chúc mẹ có thật nhiều sức khỏe để bên con. Con yêu mẹ