Dương Thuỳ Mai Thảo's flower

Thí sinh: Dương Thuỳ Mai Thảo Mssv:2110110129 Lớp: K15DCDP02 Cảm ơn mẹ là người đồng hành cùng con trong quá trình trưởng thành và lớn lên, mẹ là luôn chăm sóc con khi lúc ốm bệnh luôn quan tâm tới con, đôi khi con có lúc tức giận, bất đồng kiếm mẹ buồn, nhưng con mong mẹ hiểu rằng con luôn yêu thương mẹ và tôn trọng mẹ. Cảm ơn mẹ vì tất cả, con yêu mẹ. Mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất trên đời.