Dương Thức's flower

Cám Ơn Mẹ Đã Sinh Ra Con Và Nuôi Con Khôn Lớn Thành Người Có Ích Cho Xã Hội