Dương Quân's flower

Với tôi mẹ là người quan trọng cũng là người mà tôi luôn chia sẻ những chuyện buồn của tôi.Mẹ với tôi mà nói quan trọng hơn tất cả.Trước tiên, tôi phải nói đến tình cảm sự yêu thương của mẹ dành cho tôi là vô hạn, mẹ luôn dành cho tôi những điều tuyệt nhất.Khi tôi ốm, mẹ ân cần chăm sóc rồi đến việc học hành của tôi cũng là mẹ dạy lo lắng cho từng li từng tí.Tình yêu của mẹ còn gửi vào trong bữa ăn gia đình...Mẹ là người nghiêm khắc hễ tôi làm gì sai mẹ nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng điều đó cho tôi nhận ra mẹ đang rất giận tôi và mong tôi có thể thay đổi.Dù mẹ có bận đi mấy chăng nữa, mẹ vẫn dành thời gian cho tôi tuy nó không được nhiều nhưng đủ để tôi cảm nhận được tình cảm của mẹ dành cho tôi...Mai sau khôn lớn, tôi sẽ chẳng quên được tình cảmyêu thương của mẹ dành cho mình.Tình cảm ấy đã nuôi dưỡng tôi thành người... CON YÊU MẸ!