Duc Tran's flower

Mẹ đã dạy con làm người, đã vun đắp cho con ý nghĩa sống đẹp lòng mọi người. Mẹ đã truyền cảm hứng cho con trong công việc con đã chọn