Đông Hoàng's flower

Con xin cảm ơn, người mẹ của con, người đã luôn dìa dắt con ,dành 1 tình yêu đặc biệt cho con. Không phải qua những lời yêu thương như " Mẹ yêu con ", nhưng mẹ thể hiện qua những lời dạy dỗ, đôi khi còn là những tiếng la mắng, ... Nhưng trong thâm tâm, con biết rõ, mẹ luôn là người muốn nhìn thấy con được hạnh phúc nhất, được ăn no mặc ấm nhất. CON CẢM ƠN MẸ ❤️