Đoan Trang's flower

cảm ơn mẹ vì đã luôn chịu đựng những lời không hay của con. Con chỉ muốn mẹ có thể bỏ những tật xấu của mình để chú tâm vào sức khoẻ hơn thôi. Con không hứa chắc mình sẽ tiếp tục nói những lời đó bao lâu nhưng con sẽ cố gắng từng ngày để bản thân mình không nói những lời nặng với mẹ nữa. CON YÊU MẸ❤️