Đỗ Hảo's flower

Mẹ của con là một người phụ nữa tuyệt vời. Đối với con mẹ như là siêu nhân vậy, một mình mẹ lo lắng chăm sóc cho cả nhà. Mẹ luôn lo đầy đủ cho chị em còn không để chúng con thiếu thốn gì cả . Mẹ luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho gia đình. Đối với con mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất. Cảm ơn mẹ đã làm mẹ của con <3