Đỗ An Yên's flower

Thương gửi Mẹ yêu, Con mong mẹ luôn mạnh khỏe, bớt âu lo, bởi con gái của mẹ vẫn luôn mạnh mẽ và vững vàng hơn mỗi ngày. Con biết, Mẹ chưa bao giờ hiểu được con đường mà con đang chọn, Mẹ chưa bao giờ an tâm về sức khỏe của con, Mẹ chưa bao giờ tin rằng sẽ có người yêu thương con bất kể những khiếm khuyết mà con đang mang. Nhưng hãy tin con và từ giờ hãy để con là người lo cho cha mẹ, Mẹ nhé!