DANH SÁCH ĐẠT GIẢI CUỘC THI "VƯỜN HỒNG TẶNG MẸ"

STT TÊN BÀI ĐẠT GIẢI LINK BÀI VIẾT
GIẢI NHẤT 01 Dây chuyền vàng
1 An Nguyễn

An Nguyễn's flower

GIẢI NHÌ 10 Dây chuyền bạc
3 Bloom Ma

Bloom Ma's flower

9 Hạnh Phạm

Hạnh Phạm's flower

2 Lệ Dương

Lệ Dương's flower

4 Minh Tuấn Nguyễn

Minh Tuấn Nguyễn's flower

10 Thắng Phạm

Thắng Phạm's flower

8 Thảo Phương

Thảo Phương's flower

6 Thu Ngân Trần

Thu Ngân Trần's flower

7 Thùy Lê Doãn

Thùy Ly Lê Doãn's flower

5 Tiểu Thảo

Tiểu Thảo's flower

11 Tran Ha

Tran Ha's flower