Đăng Nguyễn's flower

Con cảm ơn ba mẹ đã chịu bao vất vả để nuôi con khôn lớn nên người. Ra ngoài xã hội bon chen, áp lực, con càng hiểu hơn về nỗi khổ của ba mẹ. Con thật hạnh phúc khi được là con của ba mẹ. Con yêu ba mẹ nhiều lắm !!