Đăng Khoa Nguyễn's flower

Gửi mẹ của con. Con không biết diễn tả tình yêu thương của bản thân con dành cho mẹ như thế nào là đủ. Con biết rằng mẹ đã cực khổ nuôi con khôn lớn đến tận bây giờ là vất vả lắm . Nhưng lại có những khi con lại cãi lời mẹ, con biết mẹ buồn lắm và ở đây con xin lỗi mẹ. Con yêu mẹ nhiều lắm. Com cố gắng trở thành một người có ít để xứng đáng với những vất vả mẹ đã nuôi con đến tận bây giờ.