Đăng Khoa Đinh's flower

Con cảm ơn mẹ vì mẹ đã dành những điều tốt đẹp nhất cho con. Khi con gặp khó khăn nhất, mẹ đều đến bên con chăm sóc cho con rất nhiều, những lúc con ốm hay những lúc con cảm thấy chán nản trong việc học thì mẹ luôn động viên con, tiếp thêm động lực để con có thể tiếp tục như ngày hôm nay. Con yêu mẹ rất nhiều.