Đại Anh's flower

Tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng nhất mà không thứ tình cảm nào sánh bằng. Mẹ tôi là một người phụ nữ vĩ đại trong lòng tôi, sinh tôi ra trong bao khổ cực vẫn chưa hề than vãn dù chỉ một lời. Tôi là đứa con đầu tiên của mẹ, từ khi tôi đến với thế giới này , mẹ tôi luôn chịu cực khổ trăm bề để nuôi dạy tôi trưởng thành và chăm lo tôi ăn học và những vấn đề khác .Tôi rất trân trọng điều đó và tôi sẽ cố gắng trong tất cả việc sau này để có thể trở nên tốt hơn như mẹ tôi mong muốn và sau này tôi sẽ cố gắng để bù đắp những cực khổ mà mẹ tôi gánh chịu . Cảm ơn mẹ rất mẹ rất nhìu . Yêu mẹ ❤️